Abdest alırken ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar listesi

Abdest, yüce dinimiz islam’ın olmazsa olmazlarındandır. Çünkü genellikle hemen hemen her ibadetimizi abdestliyken yaparız.  Abdest almak sağlık için de faydalıdır. Hem kendi vücudumuza hemde vücudumuzun salgılayacağı ter gibi kötü kokulardan arınmamızı sağlar. Abdest alırken de uzuv uzuv dua etmek makbuldür. Abdest alırken ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar listemiz ile hepimiz bu sevaptan nasibimizi alırız İnşallah.

Öyle ki, Yüce Allah’ımız ayet-i kerime’de;

“Allah temizlenenleri sever” buyurmuştur. (Tevbe: 108)

Peygamber efendimiz (s.a.v) hadis-i şerif’lerinde;

“Sizden bir kimse daima abdestli bulunmak niyetiyle abdest alırsa, abdesti bozulmadıkça namazda bulunmuş gibi sevap kazanır.” (Münavi)

Abdest alırken okunacak dualar listesi

Elleri yıkarken

“Bismillahil-azimi velhamdülillahi ala dinil-islami ve alâ tevfikil iymani ve alâ hidâyetir-rahmân. Elhamdülillahillezine cealel-mâe tahûran ve cealel-İslâme nûrân.”

Meali;

Azamet ve celal sahibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslam dini üzerinde bulunduran ve hidayete erdiren Allah’â hamd olsun. Suyu temizleyici ve İslamı nur kılan Allah’a hamd olsun. (Amin.)

Ağzı yıkarken

“Bismillâhi, Allahümme einnî alâ tilâvetil-Kur’anî ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetik”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Kur’an-ı kerim’i okumak, zikrini ve şükrünü yapmak için bana yardım eyle. (Amin)

Buruna su verirken

“Bismillahi, Allâhümme erihnî min râyihatil-cenneti verzuknî min naîmihâ velâ turihnî min râyihatin-nâr”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Bana cennetin kokusunu duyur ve beni cennetin nimetlerinden nasiplendir. Bana cehennemin kokusunu koklatma. (Amin)

Yüzü yıkarken

“Bismillâhi, Allahümme beyyiz vechî binûrike yevme tebyezzü vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünübî yevme tesveddü vücûhu a’dâike”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Nice yüzlerin beyazlanacağı günde, veli kullarının yüzlerinin ağarttığın gibi benimde yüzümü ağart. Nice yüzlerin kararacağı günde, düşmanlarının yüzlerini kararttığın gibi benimde yüzümü karartma. (Amin)

Kollarımızı yıkarken

Sağ kolumuzu yıkarken;

“Bismillahi. Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîra”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Kitabımı sağ elime ver, kolay bir hesapla hesabımı görüver. (Amin)

Sol kolumuzu yıkarken;

“Bismillahi. Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bişimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden velâ tec’alnî min eshâbis-seîr

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme! Beni zor bir hesapla sorguya çekme. (Amin)

Başımızı meshederken

“Bismillahi. Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-nârî ve ezillenî yevme lâ zılle illâ zıllü arşik”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Saçımı ve derimi cehenneme haram kıl. Arşının gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı günde beni gölgelendir. (Amin)

Kulaklarımızı meshederken

“Bismillahi. Allahümmec’alnî minellezine yestemiûnel kavle feyettebiûne ahseneh”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Beni sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan eyle. (Amin)

Boynu (enseyi) meshederken

“Bismillahi. Allahümme a’tik rekabetî minen-nâri vahfaznî mines-selâsili vel-eğlâl”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Boynumu cehennemden azad eyle ve beni zincirlerden, boyun bağlarından muhafaza buyur.

Ayaklarımızı yıkarken

Sağ ayağımızı yıkarken;

“Bismillahi. Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâti yevme tezillü fîhil-ekdâm”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Sırat köprüsünde nice ayakların kayacağı günde, benim ayaklarımı kaydırma. (Amin)

Sol ayağımızı yıkarken;

“Bismillahi. Allahümmec’al zenbî mağfûran, ve sa’yî meşkûran ve amelî makbûlen ve ticâreten len tebûrâ, birahmetike yâ erhamer-râhimîn”

Meali;

Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Günahımı mağfiret kıl. Çalışmamı şükrü ödenmiş, amelimi makbul ve ticaretimi kârlı kıl. Rahmetinle ey merhametlilerin merhametlisi. (Amin)

 Abdest aldıktan sonra;

“Allahümmec’alnî min-ettevvâbine vec’alnî minel mütetahhirîne vec’alnî min ibâdikes-sâlihîn. Vec’alnî mineş-şâkirîne, vec’aln’i minellezîne la havfün aleyhim velâhüm yahzenûn”

Meali;

Ey Allah’ım! Beni tevle edenlerden ve çok çok temizlenenlerden eyle. Beni salih kullarından ve şükredenlerden eyle. Beni üzerlerine hiç korku gelmeyen ve mahzun olmayanlardan eyle. (Amin)

 

Kısa bilgi: Abdest alırken ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar listemizin sonuna geldik ama sitemizde bulunan bir çok farklı dua ve ayet ile Müslüman kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız olsun istiyoruz. Ayrıca daha fazlası için Okunacak Dualar listemize de mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Allah’a emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir