Bereket için Okunacak Dualar | Bereket Duası Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı

Evde bereket için okunacak dualar arasında bulunan Bereket Duası halk arasında Karınca Duası olarak da adlandırılır. Ancak Diyanet bu duanın içeriği nedeniyle yapılmasında bir sakınca olmadığını lakin bu duanın bir Karıncanın dilinden çıktığına inanarak okunmasının, Peygamber Efendimiz tarafından hadis olarak bildirildiğine inanılmasının caiz olmadığını belirtmiştir.

Manasının güzel olması, içeriğindeki cümlelerin dine aykırı bir ifade içermiyor olması ve sadece dua olarak okunmasında ise hiçbir sakınca yoktur. Rızık, bolluk ve bereketi arttırmak adına içeriğimizin devamında bulunan Rızık Duası ve Peygamber Efendimizin rızkı arttırmak adına okuduğu başka bir duayı öğrenmek için içeriğimizin devamını okumalısınız.

bereket duası

Evde Bereket İçin Okunacak Dualar

Bereket Duasının Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bereket Duası Türkçe Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Rızık Duası Türkçe Okunuşu

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Rızık Duası Türkçe Anlamı

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Bereket Duası Hakkında Diyanetin Yaptığı Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Karınca Duası ile ilgili şu açıklama yapılmıştır:

Halk arasında Hz. Süleyman (A.S.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (S.A.V.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

Peygamber Efendimizin Rızık İçin Ettiği Dua

Bol rızık, bereket için Peygamber Efendimiz Vakıa suresinin okunmasını buyurmuştur. Bir hadisi şerife göre: “Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez.”

Evde bereket için okunacak dualar önerilerimiz dışında merak ettiğiniz başka dualar hakkında bilgi sahibi olmak için Okunacak Dualar listemize göz atabilirsiniz. Allaha emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir