Doğum Anında Okunacak Dualar | Hamile ve Anneler Özel

Doğum Anında hangi Dualar nasıl okunacak? Hamile kişilerde, hamileliğin son günlerine doğru gittikçe artan endişeler ve korkular arttıkça bu süreçte anne adaylarının kendilerini rahat hissetmeleri doğum yapacakları süre için çok önem taşımaktadır.

Yüce Allah’ın ‘’Tekvin’’ olarak tanımlanan ‘yaratma sıfatı’ na ilişkin en güzel örneklerden biri de insan oğlunun yaratılışı olan doğum mucizesidir. İlk defa anne olacak kadınların daha önce böyle bir mucizeyi deneyimlememelerinden dolayı heyecanlı ve bazen endişeli olmaları karınlarında büyüyen mucizeden dolayı elbette doğaldır.

Anne adaylarının evlatlarının ileride Salih bir kul olması için bazı dikkat etmeleri gereken şeyler vardır. Bunlar sesli şekilde bol bol Kur’an- ı Kerim okumak, zikir çekmek ve hayırlı amellerde bulunmak gibi bir takım ibadetlerdir.

Doğum Anında Okunacak Dualar

Doğum yapacak kişi doğuma süre azaldıkça İnşikak Suresi’ni, Rabbie Yessir duasını okuması uygun olacaktır.

Ayrıca sancı ve ıkınma sırasında “Sümmessebile yesserah” (Abese Suresi, 20.Ayeti) okunabilir.

RABBİE YESSİR DUASI: Rabbi yessir vela tuassır Rabbi temmim bi’l-hayr

RABBİE YESSİR DUASI ANLAMI: Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla tamamla!

İNŞİKAK SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzessemaunşakkat.

2.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.

3.Ve izel’ardu müddet.

4.Ve elkat ma fiyha ve tehallet.

5.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.

6.Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.

7.Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.

8.Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.

9.Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.

10.Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.

11.Fesevfe yed’u suburen.

12.Ve yasla se’ıyren.

13.İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.

14.İnnehu zanne en len yehure.

15.Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.

16.Fela uksimü bişşefekı.

17.Velleyli ve ma veseka.

18.Velkameri izetteseka.

19.Leterkebunne tabekan ‘an tabekın.

20.Femalehum la yu’minune.

21.Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune.

22.Belilleziyne keferu yukezzibune.

23.Vallahu a’lemu bima yu’une.

24.Febeşşirhüm bi’azabin eliymin.

25.İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

İNŞİKAK SURESİ’NİN MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

1,2- Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
3,4 Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,
5- Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
6- Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
7- Kime kitabı sağından verilirse,
8- Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
9- Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
10- Fakat kime kitabı arkasından verilirse,
11,12- “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
13- Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.
14- Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15- Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16- Yemin ederim şafağa, 
17- Geceye ve içinde topladıklarına,
18- Dolunay halindeki aya ki,
19-  Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
20- Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21- Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22- Daha doğrusu, inkar edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.
23Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
24- Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele! 
25- Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu konuda şöyle tavsiyelerde bulunmuştur;

’Doğum yapacak hanımının sıhhat ve kolaylıkla doğumu yapması niyetiyle önce Ayete-l Kürsi okunur, sonra (Felak,Nas)  sureleri okunur. Bu dualardan sonra da şu ayet okunur:

   “İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.” (Araf 54)

Anlamı: “Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.”

Kısa bilgi: Doğum anında okunacak Dualar yazımız ile ilgili sizlere bir nebze de olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Okunacak Dualar listemizde mutlaka her gün okunması gereken bir çok dua var. Bir göz atmanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir