Evden Çıkarken Okunacak Dua | Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Evden çıkarken okunacak dua, dış dünya ile muhatap halinde iken Allah’ın sizi korumasını istediğiniz, kaza ve belaya karşı tedbirli olmak için yapılan bir ibadettir. Peygamber Efendimizin de evden çıkarken dua ettiği rivayet edilmiştir.

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Ümmü Seleme’nin (r.a.) bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz (SAV), evinden her çıktığında muhakkak yüzünü semâya çevirir ve şöyle duâ ederdi:

“Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094; Tirmizî, Deavât, 35)

Evden çıkarken okunacak dua arayanlar için veya gün içerisinde kazadan beladan korunmak için edilebilecek dualardan biri de şu şekildedir;

‘’Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”

Türkçe Manası: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O’dur.”

Eve girerken okunabilecek bir dua 

“Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna”

Türkçe Manası: “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.”

Bir başka edilebilecek dua;

“Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya (başkası tarafından) saptırılmaktan,hata etmekten veya (başkası tarafından) hataya düşürülmek-ten, zulmetmekten veya (başkası tarafından) zulme uğramaktan, câhiller gibi hareket etmekten veya (başkasının bana) câhillere davrandığı gibi davranma-sından sana sığınırım.” (Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152), Sahih-i İbn-i Mâce (2/336))

Evden Çıkarken Ayet’el Kürsi Okumak

Bir hadis-i şerif meali:

(Evinden çıkarken “Bismillâh, tevekkeltü ‘alallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]

Evden çıkarken Âyet-el-kürsi’yi okuyan her işinde başarılı olur. Eve gelince de okunursa, iki Âyet-el-kürsi arasındaki işler hayırlı olur.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Kim evinden çıkarken Âyet-el kürsi okursa, yetmiş melek, evine dönünceye kadar ona dua ile istigfar eder.) [Ey Oğul İlmihali]

Her sabah (Kendimin, aile efradımın rızkını helalden kazanıp, kimseye muhtaç olmamak, ibadetlerimi uygun yapabilmek ve insanlığa hizmet edebilmek için işime gidiyorum) diye de niyet etmelidir.

Evden çıkarken okunacak dua konusunda Süleyman bin Cezâ hazretleri, Eyyühel-veled kitabında buyuruyor ki:

“Evinden çıkarken Âyetelkürsîyi oku! Zira, her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki; (Bir kimse, evinden çıkarken Âyetelkürsîyi okursa, Hak teâlâ, yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona dua ile istiğfar ederler.) Evine gelince de okursan, iki Âyetel-kürsî arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy! Sonra sol ayak ile evden, camiden çık!”

Ayet’el Kürsi’nin Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

  • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,
  • lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
  • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard.
  • Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih,
  • ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî
  • illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard,
  • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet’el Kürsi’nin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Evden çıkarken okunacak dua dışında merak ettiğiniz diğer dualar hakkında bilgi edinmek için Okunacak Dualar listemize de mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Allah’a emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir