Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar | Türkçe Anlamları ve Meali

Kabir ziyaretinde İslam dinimize uygun bir şekilde okunacak dualar nelerdir? Ellerin Allah’a uzandığı o yerde yani mezarlık başında yapılması gerekenleri bir bir sıraladık.

   Müslümanlar dünyada beraber olduğu ya da hiç tanışmadığı, tanımadığı insanların, anne , baba, eş, çocuk, sevdiği kişilerin kabirlerini ziyaret etmektedir. Dinimiz de de ölümden sonra hayat ve ahiret inancı olduğundan vefat eden kişinin ahirete tecelli ettiklerini bilmekteyiz.

Kabristana girilirken “Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn” denir.

Kabir ziyaretlerinde dua ederken aynı zamanda merhum veya merhumenin mezarını sulamak ta çok sevaptır. Özellikle bayramlarda, kandillerde ve çeşitli günlerde Kabir ziyaretleri çok artmaktadır.

Müslümanlar kabire gitmeden de tüm ölmüşlerini dua ederken dualarının içerisinde bulundurmaktadır. Genelde, bir yerden geçiyorken geçilen yerde bir kabir varsa insanlar Fatiha ve İhlas Sureleri okunmaktadır.

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Kabir başında da yani mezarlık başınca en çok Fatiha ve İhlas sureleri okunmaktadır.

FATİHA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1) Elhamdulillâhi rabbil’alemin

2) Errahmânir’rahim

3) Mâliki yevmiddin

4) İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în

5) İhdinessirâtal mustakîm

6) Sirâtallezine en’amte aleyhim

7) Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2-4) Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

5) (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

İHLAS SURESİ

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in ‘’Yasin Kur’an ‘ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah (C.C.)’tan ahiret saadeti isterse, Allah (C.C.) ona mağfire buyurur. Yasin’i ölüleriniz üzerine okuyunuz’’ hadisinden de anlaşılacağı gibi ölmüş bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan biri Yasin- i Şerif’tir.

Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi: Hz. Peygamber (asm) ashâb-ı kirâma, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi:

“Esselâmu aleyküm dâre kavmin mü’minîn. Ve Innâ inşaallâhu biküm lahikûn. Es’elûllâhe lenâ ve lekümü’l âfiyeh.”

Anlamı: “Selâm size, ey bu diyârın mü’min ve müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.” (Müslim, Cenâiz 104. İbni Mâce, Cenâiz 36.)

Kabirde, Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif suresi, Tebareke, Tekasür,  İhlas-ı şerif ve Fatiha ya da bilinen sureler okunup meyyide (mevtaa’nın) hediye edilir. Hadis-i şerifte buyruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref’ olur (kaldırılır)”

Kabir Ziyaretlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Davranışlar

İslâm dini, hayatında olduğu gibi ölümünde de insana gereken değeri vermiş ve saygıyı göstermiş, öldüğü andan itibaren ona yapılacak muameleyi de belirlemiştir. Bu sebeple İslâm dini, kabristanın düzenli ve tertipli yapılmasını, temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini, hayatta bulunan insanların ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür. Buna rağmen dinimiz öncelikle ölünün cesedine değil hatırasına değer verir.

Bu konuda Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Ölülerinizi hayırla yâd ediniz” (Tirmizi, Cenâiz, 34) buyurur.

1) Mezarları ve mezarlıkları korumak, temiz tutmak, yeşillendirmek ve ağaçlandırmak geride kalanların görevlerindendir.

2) Haftada bir gün, mezarları ziyaret etmek. Bu ziyaretin, özellikle cuma ve cumartesi günlerinde olması daha iyidir.

3) Müslüman’ın arada bir mezarları ve mezarlığı ziyaret etmesi; Hz. Peygamber (sav.)’inde tavsiye ettiği ibret verici güzel bir davranıştır.

4) Nitekim Hz. Peygamber (sav.) bir hadis-i şeriflerinde, “Mezarları ziyaret ediniz. Çünkü mezar ziyareti; ölümü hatırlatır”buyurmuştur.

5) Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.

6) Ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir.

7) Kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına getirmiş olur. Kimseye kötülük düşünmez. İyi bir Müslüman olarak yaşamaya çalışır.

Mezarlıkta Uygulanmaması Gereken Davranışlar Nelerdir?

Sünnete uygun ziyaret yapmak için abdest alınır. İki rekat namaz kılıp, sevabı meyyitin (mevtaa’nın) ruhuna gönderilir. Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin (mevtaa’nın) yüzüne karşı oturup selam verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz.

Kısa bilgi: Kabir ziyaretinde okunacak dualar ile sizlere bir nebze de olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Okunacak Dualar listemizde mutlaka her gün okunması gereken bir çok dua var. Bir göz atmanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir