Kandil Geceleri Okunacak Dualar Ayet ve Sureler Neler?

Kandil geceleri okunacak dualar da nelere dikkat edilmeli. Berat, Kadir, Mevlid ve Miraç kandili gecesi nasıl dualar edilmelidir? ve İslam dinimizde dua etmenin önemi nedir? Kandiller İslam dinimiz için şüphesiz gönül maneviyatımızın çok yüksek olduğu günlerdir. Kandil, kelime anlamı olarak ‘’yanmak, ışımak’’ anlamına gelmektedir.

Kanuni Sultan Süleymanın oğlu olan 2. Selim döneminde Berat, Kadir, Regaip, Miraç ve Mevlit gecelerinde kandil yakılıp kutlandığı için bir müddet sonra bu günlerin gecelerine ‘’Kandil Gecesi’’ denmiştir. Birçok kişi kandil gecelerini çeşitli ibadetler yaparak geçiriyor. Bu ibadetlerin başında şüphesiz Allah (C.C.) kitabı yüce Kur’an – ı Kerim ve kaza namazlarını kılmak yer alıyor. Aynı zamanda da bol bol dua ediliyor.

Allah ( C.C.) Kur’an-ı Kerim’de  ‘Affedilmek isteyen yok mu, günahlarını affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Derde müptelâ olan yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.’ Bu hâl, fecre (imsak vakti çıkana) kadar devam eder”. Kandil gecelerinin ne kadar önemli olduğu geçen ayette de belirtilmiştir.

Kandil Geceleri Okunacak Dualar

   Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hangi Kandil Gecesi, Hangi Duayı Yapmaktaydı?

Regaip Kandili Gecesi    

3 ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili geceleri Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur”.

Berat Kandili Gecesi Okunacak Dualar

Berat Kandili geceleri Peygamber Efendimiz (S.A.V.),  (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okumaktaydı, aynı zamanda şu duayı ederdi:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

Kadir Gecesi

1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Kadir Suresi okunabilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Kadir Gecesine büyük önem vermekteydi. Efendimiz (S.A.V.)  ‘’Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni’’ Türkçesi, ‘’Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle’’ diye dua ederdi.

Ayrıca Kadir gecesinde, Allah’ım, Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet. Hiç kimseyle cedelleşmeyelim. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Kat’iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Başkalarının anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!’’ Şeklinde de dua edilebilir.

Kadir Suresi Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Mevlid Kandili Gecesi Okunacak Dualar

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelir. Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gece olan Mevlid gecesi, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in doğum günüdür. Bu gecede bizlere şefaatçi olmaları için Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in ruhuna bol bol dualar edebiliriz.

Bu gecede;

‘’Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.’’ Olarak dua edilebilir.

Miraç Kandili Gecesi Okunacak Dualar

    Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in Miraç’a çıktığı gece olarak bilinen Miraç gecesinde şöyle dua edilebilir;

‘’Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: YA İLAHEL-ALEMİN! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! EY ÇARESİZLER ÇARESİ! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!’’

Ayrıca kandil geceleri okunacak dualar içinde aşağıdaki ibadetlerde de bulunulabilinir;

Yasin-i Şerif okumak,
Mülk süresi okumak,
Nebe süresi okumak,

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”
100 salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)
100 La ilaheillallah
100 Elhamdülillah
100 Allahü Ekber
100 Sübhanallah
100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Kısa bilgi: Okunacak Dualar listemizde mutlaka her gün okunması gereken bir çok dua var. Bir göz atmanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir