Nazar Değdiğinde Okunacak Dualar Nelerdir? | Arapça ve Türkçe Meali

Bazı insanlar kötü niyetleri ile Müslüman kardeşlerimize Nazar eder. Bu gibi durumlarda okunacak duaların Arapça ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. Müslümanlığın güzelliklerini bize yeniden hatırlatan Dualar bizler her daim aydınlatır. Peki bu nazar olduğunda hangi dualar ve ayetler okunmalı?

Nazar Değdiğinde Okunacak Dualar Listesi

Gündelik yaşamımızda pek çok zaman nazara gelmekteyiz. Bu tür durumlarda okunacak duaları sizler için sıraladık. Anlamlarını ve vazifelerini iyi anlamanız bu hususta çok önemlidir. Yazılarımız bir çok etkenden saf tutulacak şekilde özgün olarak hazırlanmıştır.

Nazar Duası Nasıl Okunur?

Nazar duasının Türkçe okunuşu şöyledir:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnû. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.

Nazar duasının Türkçe anlamı şöyledir:

Şüphesiz inkar edenler Kuranı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok o bir delidir diyorlar. Halbuki Kuran alemler için ancak bir öğüttür.

Nazar Duası Türkçe Ve Arapça Tefsiri

Diyanet ve İslamiyette yer alan Kuranı Kerimde nazar duasının ayetleri kalem suresinde yer almaktadır. Kalem suresi nazar duası olarak geçmektedir. Bu yüzden de kurumlarda nazar duasının tefsiri kalem suresinde yer almaktadır.

Kalem suresi toplamda 52 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inmiş olan bu sure adını birinci ayetinden almaktadır. Elkalem kelimesi birinci ayette geçmektedir.

Bu sure Nün suresi olarak da bilinmektedir. Surenin ana konusunu Hz. Muhammed’in peygamberlik kanıtı ve müminler ile kafirlerin geleceği oluşturmuştur.

Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerini ise Hz. Muhammet döneminde nazar duası olarak dile getirmektedir.

  1. ayette O inkarcılar Kuranı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar şüphe yok o bir delidir derler cümlesi yer almaktadır. Bu ayette yer alan gözleriyle devirmek cümlesi göz değmesi nazarı olarak algılanmaktadır.
  2. ayet ve son ayette ise, oysa Kuran alemler için öğütten başka bir şey değildir cümlesi yer almaktadır. Burada göz değmesine karşılık en iyi gelecek şeyin Kuran ayetleri olduğu vurgulanmıştır.

Nazara Karşı Okunan Dua Hangisidir?

Kalem suresi nazar ayeti olarak kabul edilmiştir. Kalem suresinin nazar ayeti olarak kabul gören ayetinde ise Kuran’da yer alan her duanın nazara iyi gelebileceği açıklanmıştır.

Doğal olarak da nazara karşı okunabilecek birden fazla dua bulunmaktadır. En çok nazara karşı Hz. Peygamber’in de çevresindekilere okuduğu Kalem suresinin 51. ve 52. ayetleri yer almaktadır.

Nazar duasının dışında nazara karşı okunan dualar arasında Felak suresinin ve Nas suresinin iyi geldiği dile getirilmiştir. Nazara karşı Felak ve Nas suresi okunmaktadır.

Nas suresinin anlamında sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden gerek insanlardan.

Nas suresinin bu anlamında yer alan gerek cinlerden gerek insanlardan cümlelerinde anlatılmak istenen cinlerin ve insanların kötü gözlerinden doğabilecek zararlardan korunmak için Allah’a sığınma anlatılmaktadır. İnsanların kötü bakışlarından doğan ise nazar olarak bilinmektedir.

Felak suresinin anlamı da benzer bir anlam ile şunu içermektedir:

Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

Bu surede de yer alan hasetlik, kötülük ve bundan doğabilecek nazar diye adlandırılan zarardan Allah’a sığınıldığı anlatılmaktadır. Bu anlamları ile nazara karşı bu sureler okunmaktadır.

FELAK SURESİ

FELAK SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).
2- Min şerri mâ halak.
3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

FELAK SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

NAS SURESİ

NAS SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
2- Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.”

NAS SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2- İnsanların malikine,
3- İnsanların (gerçek) ilahına;
4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.
6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)”

MÜMİN SÜRESİ 1. VE 3. AYETLER

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Hâ-Mî.

2- Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i) .

3- Ġâfiri-żżenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l’ikâbi żî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN ANLAMI

1- Hâ. Mîm.

2- Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir.

3- O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla birlikte lutuf ve ihsânı çok geniş olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır.

AYETEL KÜRSİ

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Kısa bilgi: Nazar Değdiğinde okunacak dualar listemizin sonuna geldik ama sitemizde bulunan bir çok farklı dua ve ayet ile Müslüman kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız olsun istiyoruz. Ayrıca daha fazlası için Okunacak Dualar listemize de mutlaka bir göz atmanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir