Okunacak Esma-i Hüsnalar | Allah, Er Rahman, Er Rahim isimlerinin anlamı

Okunacak Esma-i Hüsnalar  Allah, Er Rahman, Er Rahim isimlerinin anlamı

ALLAH

Esma-i Hüsna’nın birincisi “Allah” ism-i şerifidir. Bu isim rabbü’l-âlemîn den başka hiçbir şeye verilemez. Rabbimize ait bütün isim ve sıfatlar “Allah” ismi içerisinde toplanmıştır. Bu isim ism-i A’zamdır. Allah ismi asıl olup diğerleri ona izafe edilir. Mecazen bile olsa Allah ismi “Vacibu’l Vücud”dan gayriye kullanılamaz.

Kelime-i şehadet ve kelime-i Tevhid dahi ancak Allah ismiyle teşekkül etmektedir.

Allah isminde öyle bir sır vardır ki, baştan itibaren harfleri kaldırılsa manası yine bozulmaz. Mesela baştaki Elif’i kaldırsak “Lillâh” kalır. Mana aynıdır. Birinci lam ı da kaldırsak “Lehû” kalır. Manası yine aynıdır. Hatta ikinci lam ı da kaldırsak sadece “” kalsa manası aynı olup her defasında “Vacibu’l Vücud” olan Rabbimizi ifade eder.

Demek ki, bu ismin manasında topluluk olduğu gibi lafzında dahi topluluk vardır. Çünkü dikkat edilsin ki, sadece sonu “He” harfi dahi Allah manasını taşıyor. Her canlı varlık nefes alırken “He” harfini telaffuz etmekte ve haberi dahi olmadan Allah’ı zikretmektedir. Son anında artık nefesi kesilmekte Allah’ı zikre edememekte; yani Allah’ı zikretmesinin sona ermesi ile hayatı da sona ermektedir. Kıyamet dahi “Allah” zikri sona ermekle kopacaktır. Demek oluyor ki hayatın devamı “Allah” ismine bağlı bulunmaktadır.

“Allah” ismin içerisinde Esma-i Hüsna’dan olan diğer isimler de mevcut olduğundan “Ya Allah” diye zikreden bir kimse en efdal şekilde zikirde bulunmuş olur.

Bizim için yapılacak en ehemmiyetli şey, her şeyden önce mübarek ismin “Allah” ismini sahibini Rabbimizi iyi öğrenmek, O’nun razı olmayacağı bir harekette bulunmamaya gayret etmektir.

ER-RAHMÂN (Bütün mahlükatı, mü’minleri ve kafirleri rızıklandıran, onlara merhamet eden, bütün yaratılan şeyleri nimetlendiren).

“Rahman” isminin tecellisi ile dünyada mü’min olanlarla beraber mü’min olmayanları da rızıklandırır.  Allah’ın her türlü nimetlerinden istifade ederler. Zaten Rabbimiz dünyaya hiç kıymet ve değer vermemektedir. Onun içinde kafirler bile dünyada rızıklanmaktadırlar. Eğer Allah dünyaya kara sineğin kanadı kadar bir kıymet ve değer verecek olsaydı kafirler yiyecek hiçbir şey bulamazlardı. Allah, dünyaya kıymet vermediği için kıymetsiz olan bu dünya üzerinde ki nimetlerden yine hiçbir kıymeti olmayan kafirlere de vermektedir. Bu da çok merhamet sahibi olan Allah’ımızın “Rahman” isminin bir tecellisidir. Bu isminin tecellisiyledir ki, yeraltındaki solucanlara, gözle görülemeyecek kadar küçük olan böceklere ve deniz dibindeki küçücük hayvanlara kadar bütün mahlukat rızkını almakta ve hayatını devam ettirmektedir. Rahmet ve merhamet etmek Rabbimizin sıfatı iktizasıdır.

Rahmetin zıttı “gadap” dır ki bu, Allah’ın sıfatları içerisinde yoktur.

 

ER-RAHİM (Çok fazla merhamet edici. Bilhassa mü’minlere ebedi alemde çeşitli nimetleriyle cenneti ve cemali ile ikramda bulunucu)

Allah, her mahlukatı rızıklandırır. Her çeşit nimetlerinden istifade ettirmektedir. Bunda insanla hayvan bir olduğu gibi kafir ile müslüman da birdir. Yani hepsi dünyada yer içer ve yaşarlar. Fakat Allah’a inanmış olan bahtiyar ve şerefli insanlar ahirette bu inanç ve ibadetlerinin karşılığını görecekler ve nihayetsiz, hudutsuz nimetlere gark olarak mevlamızın “Rahim” isminin tecellisine mazhar olacaklardır. İşte o zaman bu acıma hissi kafirler üzerine tecelli etmeyecek; onlar ancak dünyada yaptıklarının cezalarını çekeceklerdir. Dünyada hiçbir ayrım yapmadan her şeyden istifade eden insanoğlu bu nimeti iyi anlar da nimetin sahibine şükran’ı nimet de bulunursa ahirette hususi olarak nimetlenecektir.

Merhamet acıma hissi şüphesiz yüksek bir meziyettir. Merhametli insanlar “Rahim” sıfatına Mazhar olmuşlardır. Halbuki Allah’ın Merhameti ise çok daha fazladır. İnsanlardaki Merhamet Allah’ın merhametine karşılık ancak bir işaret olabilir. İnsanların Merhameti sınırlı, Allah’ın Merhameti ise sonsuzdur. Ona nihayet yoktur. Bir hadis-i kudsi de  Rabbimiz “Rahmetim gadabımı geçti” buyurmaktadır.

İnsanlar merhametleri icabı ne yaparlarsa yapsınlar mutlaka bunların karşılığında bekledikleri bir şey vardır. En samimi hareket edenler dahi yaptıklarının karşılığında sevap umarlar. Çünkü yaratılışları icabı böyle hareket etmektedirler. Ama Allah’ın rahmet ve merhameti böyle midir? O kullarına verdiği her şeyi karşılıksız vermektedir. İşte hakiki merhamet budur. Bütün bunlar karşısında kul iyiliğe kulluk yapmaya yönelirse bu takdirde kullara ayrıca mükafat vermektedir. Yani nimeti veren kendisi, kulların ibadetinden memnun olan kendisi, onlara ahirette ihsan eden yine kendisidir. Bu bakımdan “Rahman-Rahim” olan Allah’a iman edenler O’nun sonsuz rahmetinin düşünerek hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmazlar.

Kısa bilgi: Okunacak Esma-i Hüsnalar | Allah, Er Rahman, Er Rahim isimlerinin anlamı adlı makalemizin sonuna geldik. Fakat sitemizde bulunan bir çok dua ile Müslüman kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız olsun istiyoruz. Ayrıca daha fazlası için Okunacak Dualar listemize de mutlaka bir göz atmanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir