Şifa İçin Okunacak Dualar ve Türkçe Anlamları | Hastalara Tesirli – Kuvvetli

İslam dinimiz ve Kuran-ı kerim her derde şifa dır. Hastalıkta okunacak Tükçe şifa için dualar ve anlamları yanı sıra Hastalara okunan tesirli ve kuvvetli duaları da bir araya getirdik. Peygamber efendimiz şifa için hangi duaları okurdu bilir miydiniz? Gelin her beraber bu duaları ezberleyelim Müslüman kardeşlerim.

Hastalıkta ilaç vs. gibi tedaviler olduğu kadar da duaların ciddi iyileştirme gücü vardır. Nazar gibi durumlarda bu kişilere şifa için dua edildiğinde gerçekten kişi sağlığına geri dönebilmektedir. Peki hastalandığında şifa bulmak için en çok hangi dua edilmelidir?

Şifa İçin Okunacak Dualar ve Türkçe Anlamları

   “Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi” (Buhari, Kader,4) Hadis- i Şerif’inden de anlaşılacağı üzere Allah (C.C.) kainatta yaratmış olduğu tüm hastalıklara yine aynı şekilde bir tedavisini yarattığı belirtilmiştir.

Allah (C.C.) kullarına bazen hastalık verip sınamaktadır. O’ndan gelen herşeyi unutup, Allah (C.C.)’a  isyan edip etmemek asıl sınavdır. Allah (C.C.) bizi bizi sağlığımızla sınıyor olabilir, bu durumlarda sonsuz bir tevekkül içerisinde olmamız gerekmektedir.

Hastalara Şifa Duaları Çok Tesirli – En Kuvvetli

Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

AnlamıSağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Kur’an- I Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri

Kur’ân-ı Kerim’de bulunan şifa âyetleri; sağlık için duâ, şifa için duâ, hasta duâsı, hastalara şifa duâsı arayanlar için en etkili şifa duâlarıdır.

Tevbe Suresi 14. Ayet

Okunuşu: “…Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minîn. (mu’minîne).”

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Yunus Suresi 57. Ayet

Okunuşu: “…Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)”

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

Nahl Sûresi, 69. Âyet

Okunuşu: “…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)…”

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

İsrâ Sûresi, 82. Âyet

Okunuşu: “Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)….”

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Şuarâ Sûresi, 80. Âyet

Okunuşu: “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Fussilet Sûresi, 44. Âyet

Okunuşu: “Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ’)…”

Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Ayrıca Şifa Savalatı, hastaların şifasına erişmesi için okunan meşhur salâtlardandır.

Şifa Salavatı – Şifa İçin Okunacak Dualar

Şifa Salavatı Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Şifa Salavatı Anlamı: “Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.”

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Şifa İçin Hangi Duaları Okumaktaydı?

Hz. Aişe (radıyallahu anh) rivayete göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) kendisine bir hastanın şifa bulması için dua istenildiği zaman;

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.» (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

İbn Abbas (radıyallahu anh)’ın rivayetine göre ise, Peygamber efendimiz (S.A.V.)’e bir hâtûn müracaat edip:

“– Ya Resûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonra o hâtûn:

“– Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hastalandığı Zaman Hangi Duaları Okurdu?

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir rahatsızlığı olduğu zaman Muavvizeteyn Suresi’ni okurdu. Ardından kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ardındanşu duayı ederdi:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

Kısa bilgi: Şifa için okunacak dualar ile sizlere bir nebze de olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bu Müslüman kardeşlerimize. Okunacak Dualar listemizde mutlaka her gün okunması gereken bir çok dua var. Mutlaka bir göz atmanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir