Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar

İnsan olmanın tabiatı gereği herkesin sevinçli ve üzüntülü zamanları olmuştur ve olacaktır da. Bazen sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda içinden çıkamıyorsak Allah’a yalvarmak, ondan yardım dilemek en iyisidir. Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar listemizi sizler için hazırladık. Selam ve dua ile.

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar -1

Abdullah bin Abbas –radiyallahu anhüma- Resulullah  -salllahu aleyhi ve sellem- efendimizin üzüntülü, sıkıntılı ve felaketli zamanda şu şekilde dua buyurduğunu söylemiştir.

“Lailâhe illâlahül-azîmül-halîm. Lâilâhe illâlahu Rabbül-arşil-azîm. Lailâhe illlahu Rabbüs semâvâti ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil kerim”

“Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Arş-ı azam sahibi Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve arş-ı kerimin maliki Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.” (Buhari. Tevrid-i sarih:2150)

Taberi der ki:

“Selef-i s’alihin bununla dua eder ve buna sıkıntı duası adını verirlerdi.”

Ebu Bekr-i Râzî’den de bu husuta şöyle bir kıssa rivayet olunmuştur.

“İsfahan’da Ebu Nuaym’ın yanında bulunuyor ve ondan hadis yazıyordum. O beldede Ebu Bekr bin Ali isminde bir zat vardı, fetva hususunda ona müracaat olunurdu. Bu zat sultana jurnal edildi, oda onu hapsettirdi. Bende o günlerde rüyamda Resulullah –sallahu aleyhi vesellem- Efendimizi gördüm. Sağ yanında Cebrâil Aleyhisselam bulunuyordu ve durmadan teşbihle dudaklarını kımıltadıtıyordu.

Resulullah Aleyhisselam bana:

“Ebu Bekr bin Ali’ye söyle, Buhari’nin Sahihi’indeki sıkıntı duasını okusun, Allah onun sıkıntısını giderir.” Buyurdu.

Sabah olunca durumu kendisine haber verdim. O da bu duâ yı okumaya başladı, çok geçmeden hapisten çıkarıldı.

Hasan Basri –rahmetullahi aleyh- Hazretleri de şöyle şöylemiştir:

“Haccac-ı Zâlim adam göndererek beni yanına çağırtmıştı. Ben de maksadını anlayınca bu duayı okuyarak gittim. Yanına vardığımda bana dedi ki:

“Vallahi seni öldürtmek istemiştim. Şimdi ise inan ki sen bana şundan şundan daha sevgilisin.”

Şunu da ilave etti.

“Dile benden ne dilersen”

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar -2

Sa’d –radiyallahu anh- dan rivayete göre Resulullah – sallahu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

Balığın karnında iken Yunus Aleyhisselam’ın yaptığı dua şu idi:

“Lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn”

“Allah’ım ! senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerden oldum.”

Bununla dua edip  de icabet görmeyen yoktur. (Tirmizi)

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar -3

Enes bin Mâlik –radiyallahu anh- dan; Resulullah –sallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdularki:

“Birinizin başına (hastalık gibi) bir sıkıntı gelince, sakın ölümü dilemesin. Muhakkak dilemek zorunda kalırsa şöyle söylesin:

“Allahümme ahyinî mâkânetil-hayâtü hayran lî ve teveffenî izâ kânetil-vefâtü hayran lî”

“Allah’ım ! yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölmek hayırlı olduğu zaman da beni öldür.” (Buhari. Tecrid-i Sârih:1916)

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar -4

Esmâ bint-i Ümeys –radiyallahu anhüma- buyururlar ki:

Resulullah –sallahu aleyhi ve sellem- bana:

“Sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı sana öğreteyim mi?” Diye sordu ve şu duayı söyledi:

“Allahu allahü Rabbî lâ üşrikü bihi şey’en”

Rabbim Allah’tır Allah ! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.” (Ebu Dâvud)

 

Sıktılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar dışında merak ettiğiniz diğer dualar hakkında bilgi edinmek için Okunacak Dualar listemize de mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Allah’a emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir