Yağmur Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Bir bölgede görülen kuraklık sebebiyle Allah’tan rahmet ve bereket dilemek için yağmur duası (istiska) okunur. Yağmur duası yapılacağı zaman 3 gün boyunca arka arkaya cemaatle birlikte yerleşim yerinden uzaklaşıp dua etmek müstehaptır. Bölge halkının ihtiyacına göre her Cuma namazından sonra da yağmur duası okunabilir.

Yağmur Duası Yapmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Duadan önce herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, fakirlere sadaka verilmesi, küslerin barıştırılması uygundur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Dua esnasında cemaat yönünü kıbleye çevirmelidir. İmam ayakta ellerini yukarı kaldırarak dua eder, cemaat oturduğu yerde ellerini kaldırarak amin der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Ebu Hanife yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz olmadığını belirtmiştir. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bayram namazında olduğu gibi cemaatle iki rekat namaz kılmak menduptur. Yağmur duası yapılacağı sırada ezan okunmaz, kamet getirilmez ve zevaid tekbirleri alınmaz. Namaz sonrası hutbe okunur. Hutbe bittiğinde İmam arkasını insanlara döner ve hep birlikte kıbleye dönerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).)

Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre yağmur duasında bayram namazında olduğu gibi zevaid tekbirleri getirilerek cemaatle iki rekat kılınan namaz ve hutbe vardır. (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

Yağmur Duası Türkçe Okunuşu

Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘acilen ğayra râisin nâfı’an ğayre dârrin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

Yağmur Duası Türkçe Anlamı

“Hamd rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir.” (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce,)

Yağmur Duası Türkçe Okunuşu – 2

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran

Yağmur Duası 2 Türkçe Anlamı – 2

Allah’ım,bize yardım eden, içimize sinen,ferahlık veren,bol,yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde,ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. Sütlerimizi bollaştır. Bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.

Yağmur duası dışında merak ettiğiniz diğer dualar hakkında bilgi edinmek için Okunacak Dualar listemize de mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Allah’a emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir