Her Gün Okunacak Dualar | Günlük Duaların Arapça ve Türkçe Anlamları

Kuran-ı Kerim’de her gün ve gün içinde okunacak dualar vardır. Arapçası olsun, Türkçe anlamı olsun fark etmez, Dinimizde Müslümanlığın en önemli şartlarından beri okuduğumuz dualardır. Bizlere en çok sevap kazandıran dualar yazımızın devamında.

Her Gün Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe Anlamları

Dua, kelime anlamı olarak “Allah’a yakarmak, Allah’tan istemek” demektir. Her sıkıntıda, üzüntüde, mutlulukta, şükürde, korkuda kısacası herşeyde onu bize Rabb’imize dua etmeliyiz.

Verdiği nimetlere şükür etmeli, bizi sınadığı şeylerde ise sabır etmeliyiz. Her şeyin mutlak sahibi Allah(C.C.)’tır. Dua etmek bu yüzden çok önemlidir, çünkü bir gün hepimiz Rabb’imize geri döneceğiz. Bol bol dua etmemiz Ahiret Günü’nde affedilebilmemiz için çok mühimdir.

Gün İçerisinde Okunan Duaların Listesi

Gün içerisinde yemek yemek, çalışmak, ibadet etmek gibi günlük işlerimizi yapmaktayız bu işlerden öncede ya da sonra da dua etmemiz yapacağımız veya yaptığımız işin hayırlı ve faydalı olması için önemlidir.  İşte gün içerisinde edilecek dualar:

Bir İşe Başlarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm.”

Anlamı: “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.”

Sabah Akşam Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!” (Hâkim, I, 730)

Anlamı: Peygamberimizin Efendimiz (S.A.V.)’in kızı Hazret-i Fâtıma’ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah’a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir.

Yemek Duası

Türkçe Okunuşu: “Elhamdülillahi kesiran dayyiben mübareken fihi ğeyra mekfiyyin velâ müvedde’in velâ müsteğnen a’nhü rabbena.”

Anlamı: Yâ Rabb! Sana, pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmaya devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın.”

Ayrıca Yemek Duası ve Anlamlarının bulunduğumu yazımıza da göz atmanızı öneririm.

Ani Beladan Korunmak İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.”

Anlamı: «İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez.” (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” duâsı okumalıdır.

Anlamı:  Bu duâyı okuyan kimseye: “Bu sana kâfidir, himayeye alındın.” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Ezan Duası

Türkçe Okunuşu: “Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.”

Anlamı: “Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır, muhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin.

Taşıta Binerken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.” (Zuhrûf, 43/13’den iktibas)

Anlamı: “Bu bineği bizim hizmetimize veren Allah’ı tesbih ederiz. Öyle olmasaydı biz ona güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz.”

Uyumadan Önce Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.”

Anlamı: “Allah’ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.”

Kısa bilgi: Her gün okunacak dualar ile Müslüman  kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Ayrıca Okunacak Dualar listemizde mutlaka her gün okunması gereken bir çok dua var. Bir göz atmanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir